Netwerk in beeld brengen
Netwerk in beeld

Jolande bespreekt met de kandidaten het netwerk dat zij hebben of kunnen opbouwen.
In principe beschikt iedereen over een netwerk! Een netwerk van vrienden, (oud)-collega’s,
mensen van de voetbalclub, etc. Vaak als je tips wilt, raadpleeg je eerst jouw omgeving om te kijken
of zij nog iets/iemand weten die goede ervaringen heeft.

Wil je jou netwerk in kaart brengen net zoals in de afleveringen? Kijk dan hier en meld je aan voor een training!