Arbeidsovereenkomst
a fountain pen and a signature on yellow paper. symbolic photo f
Je hebt een nieuwe baan en je hebt je contract binnen. Voordat je er je handtekening onderzet, zijn er zaken waar je goed naar moet kijken! Er moet in je arbeidsovereenkomst worden vermeld wanneer je begint, wat de duur is van je contract, de uren die je per week gaat werken en je salaris. Ook moet je letten op:

-Aantal vakantiedagen
-Betaling van overuren
-Welke cao is van toepassing
-Reiskostenvergoeding
-Doorbetaling van loon ziekte
-Opbouw van pensioen

Als je twijfelt of jouw contract wel deugt, win dan  hier advies in of neem contact op met de FNV: (0900) 9690.

Twee punten verdienen wat extra aandacht, omdat deze vaak discussies opleveren:

Proeftijd:
Een proeftijd kan bij contracten voor bepaalde tijd en bij contracten voor onbepaalde tijd overeengekomen worden. Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden, ook kan in de arbeidsovereenkomst worden verwezen naar een reglement of cao waarin een beding staat opgenomen.

Lengte:
•    Bij contracten tot en met 6 maanden is een proeftijd sinds 1 januari 2015 niet meer toegestaan.
•    Bij contracten van meer dan 6 maanden, maar korter dan twee jaar of contracten voor de duur van een project of vervanging bij ziekte: 1 maand, wel verlenging mogelijk bij cao.
•    Bij contracten langer dan twee jaar en contracten voor onbepaalde tijd: 2 maanden.

Binnen de proeftijd kan ontslag (van beide kanten) met onmiddellijke ingang. Wel moet de reden daarbij worden vermeld. Als iemand binnen de proeftijd bv wegens zwangerschap of ziekte wordt ontslagen, is dat aanvechtbaar.

Een proeftijd van 2 maanden kan niet worden verlengd (bv als werknemer een deel van de proeftijd ziek is). Als de proeftijd ook maar 1 dag langer dan 2 maanden is, is de gehele proeftijd nietig.
Als een proeftijd van 1 maand is afgesproken en 2 maanden mogelijk was, kan er wèl worden verlengd tot 2 maanden.

Wil jij meer weten over jouw arbeidsovereenkomst? Neem contact op met de FNV: (0900) 9690.

Concurrentiebeding
Een ander belangrijk punt kijken is het zogeheten concurrentiebeding. (Dit betekent dat je na je ontslag niet bij een concurrent in dienst kunt treden of zelf een concurrerend bedrijf kunt beginnen.) Vaak geldt dit voor periode (1, 2 jaar) of voor een bepaalde regio, soms ook wereldwijd. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst realiseren mensen zich vaak niet hoe beperkend zo’n beding is als ze ontslagen zijn en op zoek moeten naar een nieuwe baan.

Wijziging per 1 januari
Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding verboden bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een flinke verbetering voor de werknemers met tijdelijke contracten!
Uitzondering: Bij het aangaan van het beding kan een werkgever schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is wegens ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. Ontbreek deze motivering, dan is het beding nietig. Is de motivering niet overtuigend, dan kan het beding vernietigd worden.

Wil jij meer weten over het concurrentiebeding of jouw situatie? Neem contact op met de FNV: (0900) 9690.