Category:

Meer werk voor mensen met een beperking

Het kabinet wil mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Met werkgevers- en werknemersorganisaties is daarom afgesproken dat er in de komende tien jaar 125.000 extra banen moeten komen voor mensen voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Kijk hier voor meer informatie.

Werkgevers die meer willen weten over het werken met mensen met een beperking kunnen hier kijken.